ֵ
ַABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

ƴ,fan,,ҵ 82 ,Ҫ鿴ĺ,ʾע!

3 fnG3 fnF3 fnP2 fn4 fn5 fnB5 fn5 fni6 fn6 fn6 fn6 fn6 fn7 fnK7 fn7 fn7 fni7 fn8 fn8 fn8 fno8 fn8 fn8 fnt9 fn9 fn10 fn,pnw10 fn10 fn܏10 fnӌ10 fnC11 fnD11 fn؜11 fn11 fnF11 fnB11 fn11 fn12 fn,pn12 fnG12 fn12 fn12 fn13 fnu14 fn14 fnJ14 fn15 fn15 fnh15 fn15 fn15 fn15 fnެ15 b,fn,fn15 fn15 fn16 fn[16 fnć16 fn16 fn16 fnX16 fn17 fn,pT17 fnݙ17 fn18 fn18 fn18 fn18 fnN19 fnc19 fn19 fnx20 fn20 fn20 fn~20 fn\20 fnϛ21 fnx21 fnO21 fn23 fnY23 fn