ֵ
ַABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

ƴ,yao,,ҵ 121 ,Ҫ鿴ĺ,ʾע!

3 yoز4 o,yoس4 yoߺ6 yo6 yoҢ6 yoԼ6 yo,yu7 yoa7 yo7 yo8 jio,yow8 yo8 yoq8 yo8 yo|8 yo8 yo8 yo8 yoű8 n,yon8 yoԿ9 yo,yu9 yoҪ9 yo,yo9 yo9 yo9 yoi9 yo9 ro,yoҩ9 yoҦ9 yoҧ9 yox10 yo10 to,yo10 yoЉ10 yoҨ10 yo10 yo10 yol10 yo10 yo11 dio,yoҤ11 yo11 yo@11 yo11 yo12 yoҥ12 yoș12 yo@12 yo12 yoQ12 yo12 yo12 yoe12 yoO12 yoU12 yoo12 yo13 yoҡ13 you13 yo13 yo13 yor13 yo13 yo13 yo13 yo13 yo13 yoң13 yob13 yo|13 you14 yo14 yo14 yo14 yo14 yoe14 yol14 yo14 yoҝ14 yo14 yo14 yo^15 yoG15 yo15 yot15 yoH15 yo15 yoA15 yoC15 yoa16 yo16 jio,jio,jio,yo16 yo16 yoG16 yoP16 yo17 yo|17 yo{17 yo17 yo,yu,zhuŗ18 yo18 yoc18 yo18 yoˎ18 yod18 yo_19 yo[19 yo19 yoҫ20 yoi20 yo߈21 yof21 yo_21 yo21 yoo21 yo21 yor22 yo]23 yo׊24 yo